STARY BROWAR POZNAŃ

projekt zagospodarowania Starego Browaru w Poznaniu

 

Pierwsza nagroda w konkursie projektowym na zagospodarowanie przestrzeniu pu-blicznej „Zieleń w mieście” organizowanym przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórców Ogrodów: projekt zagospodarowania przestrzeni publicznej przy Starym Browarze w Poznaniu. Niezależna Grupa Projektowa OUT DOOR LAB z Lublina: Piotr Dubec, Grzegorz Pawelec, Anna i Dariusz Demarczyk.

PROJEKT designnature5050

Idea 50/50

Forma jest uzupełnieniem treści. Design jest tu kontekstem wprowadzenia natury w zurbanizowane otoczenie hotelu.

Pomysł

Celem projektu jest pogodzenie charakteru, estetyki i funkcjonalności miejsca z jego uwarunkowaniami ideologicznymi i architektonicznymi. Design opiera się o streetscaping, rzeźbę i rozwiązania technologiczne, naturę zaś reprezentują rośliny i woda.

Rozwiązanie

W terenie opracowania wydzielono trzy strefy: *a) dwa pasy wzdłuż duktu pieszego, *b) cześć centralną z fontanna i drzewem, *c) fragment mozaiki w nawierzchni z konstrukcją przed wejściem do dziedzinca.

Całość spaja moduł 25x25cm wykorzystany jako podział w skrzyniach (strefa *a), rozstaw dysz w fontannie (strefa *b) oraz wielkość płyty w mozaice przed wejściem (strefa *c). Wspólny dla wszytkich elementów kompozycji jest również jednolity zestaw materiałów( gładka grafitowa stal i stalowy drut) oraz kolorów : zieleń i fiolet. Szczególną uwagę zwrócono na charakterystyczną dla przestrzeni miasta funkcję światła.

Zastosowane rozwiązania maja zapewnić atrakcyjność projektowanych elementów zarówno w skali dobowej(światło dzienne i nocne) jak i całorocznej (sezonowość materiału roślinnego, tymczasowe instalacje artystyczne „eventy”.

Nawiązania

Projektowane elementy nawiązują zarówno do wnętrza Starego Browaru: (szachownica we wnętrzu na posadzkach pasażu) jak i jego elewacji: (metalowe wykończenie od strony parku). Do pierwotnej funkcji budynku odwołuja się nasadzenia chmielu przed wejściem.

Architektura krajobrazu Stary Browar

Architektura krajobrazu Stary Browar

Architektura krajobrazu Stary Browar

 Dodaj komentarz