KONCEPT W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

Plac Tadeusza Kosciuszki Tomaszów Mazowiecki

Nowoczesna przestrzeń publiczna-Koncept Placu w Tomaszowie Mazowieckim.

 

Plac Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim to koncepcja geometryczna oparta na głównej osi kompozycyjnej, którą stanowi jedna z trzech arterii komunikacyjnych, dawnego urbanistycznego układu miasta. Główną linię kompozycji podkreśla geometryczny zbiornik wodny z ciągiem gejzerów wodnych oraz wychodzący z płyty Placu, deptak miejski z aleją z drzew liściastych. Na płycie Placu rozmieszczono artefakty związane z historią urbanistyczną miasta. Nowa koncepcja płyty łączy w sobie funkcję rekreacyjną, dekoracyjną a jednocześnie stanowi nowe kulturalne centrum miasta.

W koncepcji rozwiązano konflikt komunikacji pieszej i kołowej. Ruch samochodów odsunięto do ścian architektonicznych Placu. Ciągi komunikacji pieszej skoncentrowano w centrum i połączono z deptakiem miejskim. Bezkolizyjne rozwiązanie konfliktu komunikacyjnego tworzy przyjazną przestrzeń miejską dla wszystkich użytkowników.

Na płycie rozmieszczono artefakty: sztuczne ruiny wraz z płytą informacyjną w miejscu lokalizacji byłej Cerkwi a na dawnym miejskim rynku, pomnik założyciela osady miejskiej-hrabiego Tomasza Ostrowskiego oraz „linie historyczną miasta”, która łączy zabytkowy miejski kościół, miejsce lokalizacji Cerkwi, zabytkowy Pałac z geometrycznym centrum płyty placu. Linie podkreślono innym kolorem tworzywa kamiennego w nawierzchni, wybrane punkty oznaczono kamiennymi płytami z informacją historyczną. W geometrycznym centrum umieszczono tablice z herbem miasta-rodziny Ostrowskich, którzy stworzyli pierwotną koncepcję planistyczną tkanki miasta.

W koncepcji płyty wydzielono dwie przestrzenie: północną-rekreacyjną z rytmem drzew istniejących wraz z ławkami i ekspozycją na geometryczny zbiornik wodny i południową-użytkową z dużą, otwarta przestrzenią otwartą gdzie w kamiennej płycie rozmieszczono rytmy świateł, przeznaczonej do pełnienia kulturalnego centrum związanym z organizacja miejskich imprez masowych.

Projekt koncepcyjny Placu Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim to idea nowoczesnego zagospodarowania przestrzeni miejskiej z uwzględnieniem zabytkowego charakteru miasta. Kompozycja oparta o geometrię i centralny układ kompozycyjny. Nowoczesne rozwiązanie dawnego Rynku miejskiego, które podkreśla dawny charakter miejsca i tworzy nowa jakość ważnej dla miasta przestrzeni publicznej-Placu Tadeusza Kościuszki.

Plac Tadeusza Kościuszki widok nocny

 Dodaj komentarz