PARK LWÓW

Park Lwów projekt koncepcyjny

Park Lwów – Projekt koncepcyjny

Projekt ma na celu stworzenie przestrzeni publicznej ukierunkowanej na codzienny wypoczynek mieszkańców Lwowa oraz turystów a jego główną funkcję stanowi edukacja i kontakt z przyrodą na płaszczyznach botaniki, zoologii, geologii i geografii. Ideą Parku jest kształcenie wrażliwości poprzez bezpośredni kontakt z konkretnymi przykładami zjawisk i pewnego rodzaju zabawę nimi. Szczególna uwagę skoncentrowano na ukazaniu lokalnej specyfiki ukształtowania terenu oraz flory i fauny Ukrainy. Koncepcja Parku umożliwia użytkownikom zwiedzanie indywidualne i grupowe. Park stanowi także element ekologiczny, łączący obszar Góry Lwa i wschodnią część Parku co ma znaczący wpływ na poprawę warunków ekologicznych miasta Lwów. Park ma stanowić reprezentacyjna część miasta. Obecnie nieużywany teren, uległ rewitalizacji i ma przekształcić się w atrakcyjna, zielona wizytówkę miasta o  charakterze publicznym.

Koncepcja wydziela dwie części Parku: BAZĘ-cześć przeznaczona dla zarządu parku i cześć główną założenia-DYDAKTYCZNĄ. W pierwszej części, zastąpiono stare budynki nowoczesnym budynkiem siedziby władz parku z funkcją hotelową, budynkami technicznymi i zapleczem gospodarczym przyszłego Parku. Całość budynków wkomponowano w krajobraz wzniesienia tak aby nie zaburzać występującej ekspozycji zabytkowej Cerkwi na szczycie wzgórza. Budynki dyskretnie wpisano w otoczenie z zastosowaniem technologii zielonych dachów, które jednocześnie pełnią funkcję tarasu widokowego z otwarciem na krajobraz całości Paku.

Park Lwów rzut

Część dydaktyczna znajduje się na terenie dawnej bazy wojskowej. Strefę wejściową stanowi okrągły Plac Ukrainy z edukacyjną makietą kraju, przedstawioną w nawierzchni przed główną bryłą budynku Muzeum. Budynek zaprojektowano w formie pawilonu o nowoczesnej bryle, wykończonego szkłem i drewnem, który pełnić będzie również, funkcję centrum edukacyjnego z salą konferencyjną. Zlokalizowano w nim kawiarnię z otwartą przeszkloną elewacją, która udostępnia użytkownikom widok na krajobraz całego Parku. Muzeum nie zakłóca istniejących powiązań widokowych a dodatkowo stanowi bramę wejściową do właściwej części Parku. Na osi założenia umieszczono globus na ruchomej platformie z zastosowaniem wody pod ciśnieniem. W dalszej części parku w wydzielonych wnętrzach, znajdują się kolejne strefy programowe umożliwiające edukację z zakresu nauk przyrodniczych. Każda strefa oraz urządzenia oznaczonetablicami informacyjnymi. Strefy rozmieszczono na specjalnie zaplanowanych okrągłych placach lub bezpośrednio na trawie. W koncepcji zaplanowano następujące strefy:

  • STREFA FLORY-to niewielki ogród botaniczny z najbardziej charakterystycznymi dla Ukrainy roślinami w tym chronionymi i rzadkimi.
  • STREFA FAUNY-zawiera urządzenia edukacyjne, które pomagają zapoznać się z lokalną fauną.
  • STREFA GEOLOGII I METEOROLOGII-wykorzystuje naturalne ukształtowanie terenu aby pokazać przekrój profilu glebowego i geologicznego. Znajduje się tu również przykładowa stacja meteorologiczna.
  • STREFA SIEDLISK-ukazuje siedliska życia wybranych roślin i zwierząt.
  • PUNKT WIDOKOWY-to plac najbardziej wysunięty z widokiem na panoramę Lwowa.

Koncepcja stanowi spójną całość z płynnymi przejściami pomiędzy poszczególnymi strefami. Projekt Parku nawiązuje do koncepcji ogrodów angielskich poprzez wkomponowanie w krajobraz całości terenu, zastosowanie wzajemnych powiązań osiami widokowymi i swobodne układy ciągów komunikacyjnych z przypisanymi wnętrzami pakowymi.Dodaj komentarz