OFERTA

 

W ofercie znajdują się :

USŁUGI Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA KONCEPCYJNEGO:

 • Architektura krajobrazu Kamieniołom Kielce Grzegorz PawelecProjekty zagospodarowania przestrzeni publicznej: parki, skwery, zieleńce, projekty zieleni miejskiej,  place zabaw, ogrody przyszkolne, projekty zieleni osiedlowej;
 • Projekty zagospodarowania przestrzeni komercyjnej: otoczenie firm i instytucji, ogródki kawiarniane;
 • Projekty ogrodów specjalistycznych: rewitalizacje zabytkowych założeń ogrodowych, projekty zieleni przy obiektach sakralnych, ogrody dydaktyczne, ogrody pokazowe;
 • Projekty instalacji artystycznych, projekty aranżacji wnętrz, ogrody skalne, projekty zagospodarowania balkonów i tarasów ogrodowych;
 • Projekty systemów automatycznego nawadniania i odwodnienia, nawierzchni ogrodowych, podjazdów, alei, parkingów, placów, oświetlenia, projekty nasadzeń;

 

USŁUGI Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA TECHNICZNEGO:

 • Rysunek techniczny Grzegorz Pawelec Architektura krajobrazuProjekty techniczne i wykonawcze ogrodów prywatnych, komercyjnych i specjalistycznych;
 • Inwentaryzacje, dokumentacje, analizy i waloryzacje krajobrazowe;
 • Projekty techniczne elementów wodnych: zbiorniki, oczka, ściany wodne, fontanny, kaskady;
 • Projekty techniczne małej architektury ogrodowej: altany, pergole, mury, trejaże;
 • Inwentaryzacje dendrologiczne;
 • Gospodarka drzewostanem;
 • Programy pielęgnacji terenów zieleni;

 

USŁUGI Z ZAKRESU WIZUALIZACJI TRÓJWYMIAROWEJ:

 • Wizualizacje Grzegorz PawelecWizualizacje z osiw tleniem dziennym i nocnym projektów koncepcyjnych;
 • Wizualizacje architektury ogrodowej;
 • Wizualizacji projektów autorskich mebli i konstrukcji ogrodowych;
 • Profesjonalna prezentacja rozwiązań projektowych, detali oraz powiększeń;

Dodatkowo oferuje współprace i konsultacje w kwestiach związanych z architektura krajobrazu: projektowych i technicznych. Zapraszam do współpracy osoby indywidualne, firmy i instytucje. Oferuję dogodna formę współpracy dostosowaną do indywidualnych potrzeb klienta wraz z możliwością stałego nadzoru i kontaktu na wszystkich procesach realizacji projektowej. Zapraszam do kontaktu mailowego lub telefonicznego. Ceny projektów zamawianych on-line są rabatowane 25%.